Trollstubbens fuglekasse

30.05.2013

Fuglekassa er klar til innflytting! Vi venter på fuglefamilien som vil bo hos oss! Velkommen skal dere være!

30.05.2013

Dette ser vel fristende ut som bosted?

24.05.2013

Nøyaktighet er viktig!

24.05.2013

Måling må til.

24.05.2013

Dekorasjon slik fuglene vil ha det! Ingen malinglukt for søte små fugleunger!